QualityForest – Proposta d’una nova qualificaciÓ professional que inclou totes les competÈncies del carnet europeu de serra mecÀnica

Inici: 02-10-2017 - Fi: 01-10-2019
Referència del projecte: 2017-1-ES01-KA202-038677
Subvenció de la UE: 223460 EUR
Programa: Erasmus+
Acció clau: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques
Tipus d’acció: Associacions estratègiques per a l'educació i la formació professionals

El CTFC ha participat al projecte QUALITYFOREST.

El projecte ha abordat el repte d'elaborar una nova qualificació professional que ha inclòs totes les competències del carnet europeu de serra mecànica (ECC). Alguns membres de l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) (Bèlgica, França i Espanya) i nous socis (Bulgària, Polònia, Portugal, Eslovènia) han col·laborat per elaborar una proposta amb el suport d'altres entitats i centres de formació associats.

Com a objectiu general s’ha pretès satisfer les demandes del sector forestal, que són: reduir la sinistralitat i els costos econòmics i personals relacionats amb aquesta; millorar i augmentar les capacitats i l'eficiència de l'operador en el lloc de treball; millorar la mobilitat i l'ocupació del treballador entre els països europeus; i fomentar i promoure l'aprenentatge permanent i el desenvolupament professional continu.

Els principals productes obtinguts són una nova qualificació professional i una guia d’aprenentatge i d’avaluació.

Més informació


El projecte "QUALITYFOREST" està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta publicació (comunicat) es responsabilitat exclusiva de les entitats sòcies del Projecte i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.