QualityForest – Proposta d’una nova qualificaciÓ professional que inclou totes les competÈncies del carnet europeu de serra mecÀnica

Inici: 02-10-2017 - Fi: 01-10-2019
Referència del projecte: 2017-1-ES01-KA202-038677
Subvenció de la UE: 223460 EUR
Programa: Erasmus+
Acció clau: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques
Tipus d’acció: Associacions estratègiques per a l'educació i la formació professionals

El CTFC participa al projecte QUALITYFOREST.

El projecte aborda el repte d'elaborar una nova qualificació professional que inclogui totes les competències del carnet europeu de serra mecànica (ECC). Alguns membres de l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) (Bèlgica, França i Espanya) i nous socis (Bulgària, Polònia, Portugal, Eslovènia) col·laboren per elaborar una proposta amb el suport d'altres entitats i centres de formació associats.

Com a objectiu general es pretén satisfer les demandes del sector forestal, que són: reduir la sinistralitat i els costos econòmics i personals relacionats amb aquesta; millorar i augmentar les capacitats i l'eficiència de l'operador en el lloc de treball; millorar la mobilitat i l'ocupació del treballador entre els països europeus; i fomentar i promoure l'aprenentatge permanent i el desenvolupament professional continu.

Els principals productes que s’obtindran seran una nova qualificació professional i una guia d’aprenentatge i d’avaluació.

Més informació

EVENTO MULTIPLICADOR MADRID - QUALITYFOREST

inscripciones / programa